Địa chỉ sắm trực tuyến đáng tin cậy
Độ phóng đại
Khả năng hiển thị góc
Tìm theo giá

Thương hiệu
Cập nhật

Máy toàn đạc (tiếng Anh: Total station) là một thiết bị quang học điện tử đa năng được sử dụng để khảo sát và xây dựng công trình. Máy toàn đạc là 1 máy kinh vĩ điện tử tích hợp với đo khoảng cách điện tử (EDM), nhằm đọc được khoảng cách giữa 2 cao điểm (điểm đứng máy, và điểm cần đo khác).

Sản phẩm từ 1 - 28 / [28 Sản phẩm]
Sản phẩm từ 1 - 28 / [28 Sản phẩm]
Danh mục sản phẩm

Máy toàn đạc điện tử

Top